Selamat Datang Ke SACAD

Kategori Aduan / Cadangan


Anda di alu- alukan untuk mengemukakan aduan atau cadangan bagi meningkatkan lagi kualiti dan keberkesanan pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan di UTHM. Kategori aduan atau cadangan adalah seperti berikut:-


Prasarana
• Sistem Penyelenggaraan – Pendingin Hawa / Lampu / Tandas
• Harta Benda – Bilik Kuliah / kantin dll
• Pengangkutan
• Kolej Kediaman
• Perkhidmatan Kesihatan
Fasiliti
• Alat Bantuan Mengajar
• Peralatan - Kelengkapan Pejabat / Perabot / Sukan
• Sistem Penyelenggaraan - Komputer / Pencetak dll
• ICT
• Kemudahan Perpustakaan
Akademik
• Pengajaran dan Pembelajaran
• Makmal
• Jadual Kuliah / Peperiksaan
• Penawaran Kursus
• Kokurikulum
Pengurusan dan Pentadbiran
• Struktur organisasi
• Perjawatan
• Kenaikan Pangkat
• Biasiswa dan Pinjaman
• Gaji / Elaun / Tuntutan
Staf
• Etika Staf - Disiplin / Pakaian
Penyelidikan dan Inovasi
• Penyelidikan
• Geran penyelidikan
• Perundingan
• Inovasi
• Pengkomersilan
Lain - lain
• Aduan selain daripada kategori yang telah dinyatakan.

Sebarang aduan yang melibatkan kerosakan peralatan dan kemudahan universiti yang memerlukan tindakan segera perlu di majukan terus kepada Pusat Tanggungjawab terlibat.