Selamat Datang Ke SACAD

Objektif


Sebagai saluran dan media kepada pengguna untuk memberi aduan dan cadangan dan juga mekanisma bagi tujuan penambahbaikan sistem pengurusan dan pentadbiran universiti.