Selamat Datang Ke SACAD

Panduan Penggunaan


  Maklumat asas pengguna perlu diisi dengan lengkap dan betul bagi memastikan maklum balas dapat diproses dengan lancar.

  Maklumat yang diberi mesti jelas dengan penggunaan bahasa yang tersusun dan beradab.

  Pengadu dibenarkan untuk memuatnaik gambar dengan saiz gambar tidak melebihi 20MB di bahagian Borang Aduan.

  Pengguna dinasihatkan tidak menulis nama atau butiran peribadi di ruangan cadangan atau aduan bagi menjaga kerahsiaan maklumat pengguna.

  Proses saringan akan dilakukan di peringkat Sekretariat (PPSK) terhadap semua aduan atau cadangan yang diterima.

  Pihak Sekretariat berhak untuk tidak meneruskan/ meluluskan aduan atau cadangan ke Pusat Tanggungjawab (PTj) yang berkenaan di mana ia mungkin kurang sesuai dan tidak menepati objektif sistem SACAD itu sendiri.